САЛИЦИЛОВА КИСЕЛИНА от Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив
Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив - Доверете се на опита!

САЛИЦИЛОВА КИСЕЛИНА - ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ

САЛИЦИЛОВА КИСЕЛИНА
Код на продукта: САЛИЦИЛОВА КИСЕЛИНА
Наличност: В наличност

(o-хидроксибензоена киселина) –СООН

                                                       -ОН  , молекулна маса 138,11 – безцветни иглести кристали (из вода), без миризма, със сладък вкус; точка на топене 157 – 159,5 °С, точка на кипене 211 °С/20 mm Hg. Сублимира. Летлива е с водна пара. Разтваря се във вода (в 500 части студена и 15 части кипяща); повече се разтваря в етилов алкохол, етилов етер, хлороформ, ацетон и други разтворители.

Намира се в природата както в свободно състояние, така и под формата на гликозид. Промишлено се получава, като сух натриев  фенолат се нагрява с СО2 в автоклав. Като киселина е по-силна от бензоената (K=1,06.10-3). От ферихлорид се оцветява виолетово.

Има антисептично  действие и затова се употребява за запазване на храни и напитки. Показва и подчертано лечебно действие при ставен ревматизъм. Вероятно о-разположението на фенолната и карбоксилната група играе роля за активността на салициловата киселина, тъй като m- и р-изомерите не притежават антиревматично действие. В практиката салициловата киселина се използува като свободна киселина или по-често под формата на  натриева сол. Използува се и за редица синтези (аспирин и други).