Химснаб Наири ООД, Пловдив - Доверете се на опита!

ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ

ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ

Химснаб Наири предлага голямо разнообразие от промишлени химикали. 

Всички продукти предлагани от фирмата са с доказан произход и качество и са снабдени с нужните документи и сертификати.

Химснаб Наири има възможност за бързи доставки в цялата страна.

Предлаганите химикали се продават на едро и дребно.

Преференциални цени за търговци на едро и дистрибутори.

ПРОДУКТИ:

 1. ..
 2. ..
 3. Алуминият има голямо приложение в практиката:  за производство на леки сплави;  за откисляване на стомана преди отливането и във форми;  за получаване на редица метали – Ca, Ba, Li и др.; за изработване на хим. апаратури и домакински съдове, ел. проводници и др. Алуминият на прах се употребява за литографски бои, за приготвяне на взривни вещества и светкавици във фотогр..
 4. (Ammonium persulfuricum)  (NH4)2S2O8, мол. м. 229,212  –  безцветни, понякога слабо зеленикави кристали. От действието на влагата бавно се разлага с отделяне на кислород и озон. Във водата се разтваря много;  водният му разтвор е нетраен и бавно се разлага още при обикновена температура. Разлагането се забавя при разреждане или в присъствие на алкални сулфати или алуминиева сти..
 5. (феро-амониев сулфат) (NH4)2.SO4.   FeSO4.6H2O – бледозелени кристали, които за разлика от кристалите на зеления камък FeSO4.7H2O на въздуха практически не се окисляват. Двойна сол. При загряване над 100 °С се разлага. Много разтворима във вода. Намира приложение в аналитичната химия (в обемния анализ кат титроустановител на калиевия перманганат). Получава се при кристализация на о..
 6. ( белилна глина, фулардова пръст) – минерален адсорбент с кристален или аморфен строеж, плътност 0,53 g/cm3, насипно тегло 300 kg/m3, относителна повърхност от 10 до 200 m2/g.  Белилната пръст адсорбира смолисти, багрилни и други вещества от техните разтвори. Състои се от чист SiO2 (инфузорна пръст, диатомит, кизелгур) или представлява смес от SiO2, алумосиликати, Al2O3, вода и примеси от кал..
 7. Търговското наименование на разтвор на натриев хипохлорид,  съдържащ обикновено 2,5% активен хлор. Използва се за избелване на текстилни материали – памук, лен, коноп, но не и на вълна, коприна, синтетични текстилни влакна. ..
 8. (L-аскорбинова киселина,γ-лактон на 2,3-дехидро-L-гулонова киселина), молекулна маса 176,13 – безцветни кристали, точка на топене 190-192 ⁰С (с разлагане). Във вода е много разтворим, по-малко в етанол, още по-малко в глицерин и ацетон и практически неразтворим във въглеводороди (мастни и ароматни), халогеноводороди, етилов етер. В кристална форма е устойчив и запазва активността си, докато във во..
 9. (водороден перокис, двуводороден двуокис) Н2О2, молекулна маса 34,02 – безцветна масловидна течност; d20=1,450 , точка на кипене 150,20 ⁰С, точка на топене – 0,43 ⁰С. С водата се смесва във всяко отношение, като при кристализация образува кристалохидрат със състав Н2О2.2Н2О. Разреденият му воден разтвор има неприятен горчиво-метален вкус. Чистият водороден прекис е твърде траен, но в присъствие на..
 10. Употребява се за производството на стъкло, стипци и като изкуствен минерален тор. (Kalium sulfuricum) K2SO4, молекулна маса 174,266 – безцветни ромбични кристали с плътност 2,67 g/cm3 (при 18⁰С); точка на топене 1074⁰С. В студена вода се разтваря малко, но в гореща – повече. Получава се от калиев хлорид и магнезиев сулфат по схемата: 2KCl+MgSO4↔K2SO4→MgCl2.   ..
 11. Двойна сол със състав KAl(SO4)2.12H2O; безцветни  октаедрични или кубични кристали с кисел стипчив вкус. При загряване се топи в кристализационната си вода; при по-нататъшно загряване напълно се обезводнява и се превръща в печена стипца. Във вода се разтваря много. Получава се от каолин или глина, който първо се изсушават и после се обработват с гореща концентрирана  Н2SO4. От сгъстения ..
 12. (Калциева селитра, Calcium nitricum) Ca(NO3)2.4H2O – от водни разтвори изкристализира във вид на тетракристалохидрат Са(NO3)2.4H2O – моноклинни призми, топящи се при 42,7 ⁰С. Над 51,1 ⁰С кристализира като безводна сол с плътност 2,36 g/cm3. В безводно състояние кристализира в правилни октаедри с точка на топене около 561 ⁰С, които са много разтворими във вода. При загряване към 500 ⁰С първоначално..
 13. Бетаин (H3C)3N-CH2-COO-, молекулна маса 117,15 – триметилно производно на гликокола; вътрешна сол; безцветно неутралнореагиращо вещество с точка на топене около 310 ⁰С. Разтворим във вода, малко разтворим в етилов етер. Съдържа се в много растения, но в по-голямо количество в цвекловата меласа и други. ..
 14. (Magnesium sulfuricum) MgSO4 – бяло праховидно вещество, плътност 2,65 g/cm3, точка на топене 1155 ˚С. При 1100 - 1200 ˚С се разлага бързо на MgO, SO2 и О2. Образува кристалохидрати с 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 и 12 молекули вода. Водният му разтвор реагира неутрално и е с тгорчиво-солен вкус. От него между – 3,9 и 1,8 ˚С изкристализира хидратът MgSO4.12H2O, между 1,8 и 48,3 и 68 ˚С – хексахидратът MgSO4...
 15. (Magnesium chloratum) MgCl2 – безцветна тестовидна, много хигроскопична и много разтворима във вода и етилов алкохол кристална маса; плътност 2,35 g/cm3, точка на топене 712 ˚С, точка на кипене 1418 ˚С; има горчив вкус. При обикновени условия от воден разтвор изкристализира в иглести кристали със състав MgCl2.6H2O; плътност 1,56g/cm3 и точка на топене 117,5 ˚С. Освен хексахидрат магнезиев хлорид о..
 16. (Cuprum sulfuricum) CuSO4, молекулна маса 159,61 – в безводно състояние представлява безцветни кристали, разтворими във вода. В присъствие на свободна сярна киселина разтворимостта му се намалява. Водният му разтвор има син цвят. Медният сулфат е силно хигроскопичен, затова се използува като изсушаващо вещество; при присъединяване на вода той посинява. От водните разтвори на CuSO4.5M2O – син камък..
 17. (Метанол, Alcohol methylicus) СН3ОН, молекулна маса 32,04 – най-простият алифатен алкохол; безцветна, смесваща се с вода течност; точка на топене -97 ˚С, точка на кипене 64,5 ˚С, d 4/20 0,7924, n D/20 1,3286, плътна точка -1˚С, точка на самовъзпламеняване 454 ˚С; граници на взривяемост с въздуха от 6,0 до 36,5 об.%. Чистият метилов алкохол по вкус и миризма прилича на етиловия алкохол; действа ..
 18. (2-хидроксипропионова киселина, Acidum lacticum) CH3CH(OH)COOH, молекулна маса 90,08 – една от най-често срещаните в природата хидроксикиселини. Притежава асиметричен въглероден атом, затова има две оптично активни форми. Рацемичната D, L-млечна киселина (ферментационна млечна киселина) е безцветна течност с точка на топене 18 ˚С и точка на кипене 122 ˚С (14 mm Hg); много разтворима във вода. В..
 19. (Мравена киселина, Мравена киселина,  formicicum) HCOOH, молекулна маса 46,03 – най-низшата мастна киселина; безцветна течност с остра миризма; точка на топене 8,4 °С, точка на кипене 100,7 °С, d4/20 1,2322, nD/20 1,3650. Открита е още през ХVІІ век в мравките; съдържа се в копривата. Смесва се с вода, етилов алкохол, етилов етер; с вода образува азеотропна смес с точка на кипене 107,1 °С, съ..
 20. (Natrium aceticum) CH3COONa.3H2O, молекулна маса 136,085 – безцветни моноклинни кристали без миризма, с горчивосолен вкус. При 75 °С се стапя в кристализационната си вода, а при 319 °С. Разтваря се във вода и алкохол. Водният му разтвор е практически почти напълно дисоцииран и проявява слабоосновен характер. По тази причина, прибавен към разтвори, съдържащи оцетна киселина, силно повишава концентр..
 21. COONa, молекулна маса 144,11 – бял кристален прах със сладкосолен вкус. Разтваря се във вода, глицерин, по-малко в етанол. Има слабо диуретично и антисептично действие (главно за пикочно-половите пътища). Използва се като антисептично средство, при лекуване на ларингит, бронхит и коклюш, а също и като консервиращо средство за плодови сокове (главно гроздов). ..
 22. Na2SO3 – безцветни кристали, плътност 2,63 g/cm3. Разтворимостта му във вода в % е ,  както следва: 20,82 (при 19,9 °С), 21,70 (99 °C). От водният му разтвор при обикновена температура изкристализира Na2SO3.7H2O. Натриевият сулфит е силен редуктор; във воден разтвор лесно се окислява от атмосферния кислород; при нагряване на воден разтвор натриевият сулфит присъединява сяра и образува натриев..
 23. (Готварска сол, Natrium chloratum) NaCl – безцветни кубични кристали; плътност 2,17g/cm3; точка на топене 801 °С, точка на кипене 1465 °С. Чистият натриев хлорид не е хигроскопичен. Хигроскопичността на търговския продукт се дължи на присъствието на примеси – най-често на магнезиеви соли. Във вода се разтваря много. От водния му разтвор в интервала между -21 °С и + 0,1 °С изкристализира под формат..
 24. Молекулна маса 128,16 – безцветни люспести кристали със специфична миризма; точка на топене 80-81 °С, точка на кипене 218 °С. Сублимира още при 50 °С / 760 mm Hg. Малко разтворим във вода (0,03 g/100cm3 при 25 °С), разтворим в етилов алкохол (4,18 g/cm3 при 25 °С), средно разтворим в етилов етер, хлороформ, бензол и други органични разтворители. Получава се от каменовъгления катран, където се с..
 25. (Скорбяла, Amylum) – смес от полизахариди, съдържащи се във вид на зрънца в хлоропластите на зелените растения. В растенията нишестето се получава като продукт на фотосинтезата. Някои растения натрупват значителни количества нишесте: пшеницата 60-70%, картофите 17-24%, ръжта 50-60%, царевицата 65-70%, оризът 70-80% и т.н. Нишестето представлява бял прах, който с разтвор на йод дава характерно с..
 26. НООССООН.2НО, молекулна маса 126,07 – най-низшият член от реда на мастните дикарбонови киселини; безцветни кристали; точка на топене 101,5 °С; безводната оксалова киселина се топи при 189,5 °С. Разтваря се във вода и етилов алкохол; неразтворима в бензол и хлороформ. Много разпространена в природата: съдържа се  в различни растения като киселини или неутрални соли (оксалати). Водораслите, ..
 27. (цис-9-октадеценова киселина), молекулна маса 282,47 – висша ненаситена мастна киселина; модификации: α- и β-форма; точка на топене 13,4 °С, съответно 16,3 °С, точка на кипене 223 °С (10 mm Hg). Олеиновата киселина е една от най-често срещаните киселини в природните мазнини. Разтворима е в етилов етер, етилов алкохол и други органични разтворители, неразтворима във вода. Получава се от маслинов..
 28. (Acidum aceticum) CH3COOH, молекулна маса 60,05 – най-важният представител на мастните киселини; безцветна течност с остра миризма; точка на топене 16,7 °С, точка на кипене 118,2 °С, d4/20 1,0492, nD/20 1,3720. Безводната оцетна киселина образува кристали, подобни на лед, затова се нарича ледена оцетна киселина. С въздуха оцетната киселина образува взривоопасни смеси: точка на самовъзпламеняване 4..
 29. Течен парафин (вазелиново масло) – безцветна прозрачна течна смес от въглеводороди, без миризма и вкус, плътност 0,875-0,880 g/cm3. Не се разтваря във вода и спирт; разтворимо в етер, бензин и други органични разтворители. Вискозитет по Енглер при 50 ⁰С 1,5-1,7⁰; точка на кипене около 300 ⁰С, а на замръзване- под-60 ⁰С. Получава се при дестилация на нефтени остатъци с прегрята водна пара. Очист..
 30. (газолин, газов бензин) – течна безцветна смес от леки наситени въглеводороди с 5 и 6 въглеродни атома, плътност 0,633 – 0,685 g/cm3. Получава се от газовете, придружаващи нефта (чрез компресия, абсорбция и адсорбция) и леките нефтени фракции, а също и синтетически – от СО и Н2 (вж. Синтетични течни горива). Нефтеният петролев етер има начало на кисене под 40 °С и край на кипене под 70 °С. Изпо..
 31. Хетероверижни полимери, съдържащи в макромолекулата си многократно повтаряща се амидна група – СО-NH-. Получават се чрез полимеризация и поликондензация на лактами (вж. Поликапролактам, Найлон), чрез поликондензация на ω-аминокарбонови киселини (вж. Найлон) или чрез поликондензация на дикарбонови киселини с диамини (вж. Найлон). Молекулна маса обикновено до 25 000. Притежават високи точки ..
 32. Смес от минерален или растителен терпентин, ксилол, толуол, бутанол и други; безцветна или слабожълто оцветена лесноподвижна течност; d 0,8; начало на дестилация 100 °С край на дестилацията 200 °С; пламенна точка по Абел – Пенски над 20 °С. Използва се за разреждане на алкидни, маслени и масленосмолни безцветни лакове и емайллакове, блажни бои, китове ,грундове и други. ..
 33. Смес от минерален и растителен терпентин, солвентнафта, ксилол, толуол и други разтворители; безцветна бистра лесноподвижна течност; d 0,810; пламенна точка по Абел – Пенски над 20 °С; начало на дестилация 100 °С; край на дестилацията 200 °С. Употребява се за разреждане на маслени и масленосмолни безцветни лакове и емайллакове, блажни бои, китове, грундове и други. ..
 34. (o-хидроксибензоена киселина) –СООН                                                        -ОН  , молекулна маса 138,11 – ..
 35. Адсорбент, получен от гела на силициевата киселина. За тази цел на натриев силикат се действа със солна или сярна киселина. Полученият гел се промива и суши при 115-130 °С. Един грам силикагел има вътрешна повърхност до 600m2. ..
 36. (адски камък, Argentum nitricum, Lapis infernalis) AgNO3 – безцветни прозрачни кристали от ромбичната система с плътност 4,35 g/cm3. При 159,6 °С се превръща в кристали от хексагоналната система; при 208,5 °С се топи, а при 444 °С се разлага. Действува силно разяждащо и антисептично. Има горчиво-метален вкус. От органичните вещества и светлината се редуцира и се превръща във фино кафявочерно метал..
 37. CH3(CH3)16COOH, молекулна маса 284,48 – висша мастна киселина; бели кристали; точка на топене 69,6 °С, точка на кипене 287 °С (100 mm Hg), неутрализационно число 197,2. Практически неразтворима във вода, разтворима в бензол, етилов етер, хлороформ и др., стеариновата киселина е един от типичните представители на висшите наситени мастни киселини. Съдържа се във всички растителни и животински маз..
 38. Сярата се използва за вулканизация на каучука, за получаване на многобройни нейни съединения, някои от които са от особено голямо значение, напр. SO2, H2S, S2Cl2, изкуствен цинобър, ултрамарин, серни багрила. Използва се също така и в медицината във вид на паста или сярно мляко. Съставна част е на кибрита и челния барут. Изотопът 35S се използва като радиоактивен индикатор. Сяра се по..
 39. Произвеждаме сярна киселина за акумулаторите. Имаме възможност да производство на електролит за акумулаторите с различна концентрация на сярна киселина. Предлагаме и чиста сярна киселина. ..
 40. Талкът се използва широко (обикновено фино смлян) в хартиената, козметичната, бояджийската, керамичната и каучуковата промишленост, като абразивно средство за фино полиране, за високоволтови изолатори, за глазури, в текстилната промишленост, за киселино- и алкалноустойчиви съдове и др. Лош проводник на електричеството, огнеупорен и неразтворим в киселини. Минерал, Mg3Si4O20(OH)2; съдържа 31,..
 41. Съединения на титана с кислорода: TiO, Ti2O3, TiO2. Освен тях в интервала, съставен от  TiO2 до Ti2O3, са известни редица междинни окиси. Титанов двуокис TiO2- бял прах, който при загряване пожълтява: плътност 4,2 – 4,3 g/cm3, точка на топене 1830-1850 °С. Среща се в природата главно като минерала рутил. Практически неразтворим във вода, основи и киселини, с изключение на флуороводородната..
 42. Използва се в лабораториите и промишлеността главно като разтворител и разредител на лакове, хлоропренов каучук и др. Използва се и като важна изходна суровина за получаване на тринитротолуол, бензалдехид, бензоена киселина, захарин, багрила, лекарства и др. Толуолът разтваря добре мазнини, смоли и други органични вещества, а също сяра, фосфор и йод.  Среща се в някои видове нефт, в про..
 43. Карбамида се използва като изкуствен тор, като прибавка към фуража (при подходящи смеси може да замени значителна част от необходимите белтъчни вещества в храната на някои животни), като суровина за получаване на карбамидни смоли, карбамидни лепила, като стабилизатор на нитроцелулоза и други. (Urea) CO , молекулна маса 60,05 – диамид на въглеродната киселина или амид на карбаминовата кисел..
 44. Формалинът е едно от основните вещества, които се използуват при производството на пластмаси (около 70-75% от произвеждания формалин се изразходват за получаване на високополимерни продукти - фенол-формалдехидни, карбамид-формалдехидни и йонообменни смоли, или на мономери-изопрен, дивинил и др.). Формалин се използува и при производството на пентаеритрит, на взривни вещества, за синтез на разли..
 45. Формалина е воден разтвор на формалдехида. Повече за формалдехид може да прочетете тук. ..
 46. Получава се при разлагане на бариев хипофосфит със H2SO4. Пирофосфориста киселина Н4Р2О5 - безцветно кристално вещество т.т. 38 оС. Във вода се разтваря и образува фосфориста киселина Н4Р2О5+Н2О=2Н3РО3. Двуосновна киселина; образува два вида соли, наречени пирофосфити. Техническо получаване: Най-напред се получава Р2О5, който се разтваря във вода и получената кисел..
 47. Продукт,който се състои главно от калциев хипохлорит Ca(ClO)2. Съставът на хлорната вар вероятно зависи от условията на получаването и по уравнението: 2Ca(OH)2+2Cl2=Ca(ClO)2+CaCl2+2Н2О Важни показатели на хлорна вар са тъй наречения активен хлор, който се отделя при действието на солна киселина върху нея: Ca(ClO)2+4HCl=CaCl+2Н2О+2Cl2    (обикновено 32-39%), както и стабилно..
 48. Хлороформът се използува главно като органичен разтворител в лабораторната практика, във финия органичен синтез, за екстракция на пеницилин и други антибиотици,  за получаване на някои хлоросъдържащи органични съединения(например някои фреони, тетрафлуоретилен и др. ).   Молекулна маса 119,37 - безцветна негорлива течност с характерна сладникава миризма;  т. т. -63-5 оС,  ..
 49. (анон), молекулна маса 98,15 – безцветна течност със специфична  миризма на ментол: точка на топене  -26°С, точка на кипене 155°С, d 20  0,946. Не се смесва с вода-. Разтваря се в етилов алкохол и етилов етер. Получава се чрез пропускане на пари ог циклохексанол върху нагрят меден катализатор. Използува се като разтворител на нитроцелулоза, ацетилцелулоза, масла, каучук и др. ..
 50. (zinkum) Zn – химичен елемент от главната подгрупа на периодичната система, атомен номер 30, атомна м. 65,38 (спрямо 12С). Има 5 стабилни изотопа с масови числа: 64 (48,9%), 66 (27,8%), 68 (18,6%), 67 (4,11%), 70 (0,62%): изкуствено са получени и радиоактивни изотопи. В древността цинкът е бил известен само като руди и съединения (цинков окис), а също и като сплав с мед (месинг). Цинкът е синкавоб..
 51. Бял аморфен, много трудно топим прах. При загряване пожълтява, но при охлаждане възстановява първоначалния си цвят. Във вода се разтваря много, като образува съответни соли; разтваря се и в алкални основи (амфотерен окис). В химическо отношение е много устойчив. В природата се среща като минерал цинкит. Получава се  при горене на цинк, при окислително пържене на цинков сулфид, при загряван..
 52. (Zinkum sulfuricum) ZnSO4 – бял прах или ромбични кристали с плътност 3,6 g/cm3 и точка на топене 740 °С. Във вода е много разтворим. Водните му разтвори, несъдържащи свободна киселина, понякога потъмняват поради утаяването на основен цинков сулфат 3Zn(OH)2.ZnSO4.4H2O. При висока температура (800-900 °C) се разлага интензивно на ZnO и SO3. От воден разтвор до 38,8 °С изкристализира ZnSO4.7H2O, нар..
 53. (хидроксиянтарна киселина Acidum malicum) HOOCCH(OH)CH2COOH, молекулна маса 134,09 – най-разпространената двуосновна хидроксикиселина. Съдържа един асиметричен въглероден атом и съществува в две оптически активни форми и една неактивна. L – Ябълчената киселина е много разпространена в природата: съдържа се в свободно състояние или във вид на соли в ябълките, гроздето и др. : безцветни кристали ..