ХЛОРОФОРМ CHCl3 (трихлорметан) от Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив
Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив - Доверете се на опита!

ХЛОРОФОРМ CHCl3 (трихлорметан) - ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ

ХЛОРОФОРМ CHCl3 (трихлорметан)
Код на продукта: ХЛОРОФОРМ
Наличност: В наличност

Хлороформът се използува главно като органичен разтворител в лабораторната практика, във финия органичен синтез, за екстракция на пеницилин и други антибиотици,  за получаване на някои хлоросъдържащи органични съединения(например някои фреони, тетрафлуоретилен и др. ).

 

Молекулна маса 119,37 - безцветна негорлива течност с характерна сладникава миризма;  т. т. -63-5 оС,  т. к. 61, 2 оС.  

Почти неразтворим във вода - при 20 оС в 100g вода се разтварят 0, 822g хлор.

Смесва се с етилов алкохол, етилов етер и други органични разтворители.

Хлорoформът  е добър разтворител на мазнини, восъци, каучук, целулозен триацетат, йод и др.

 Действа наркотично: за пълна наркоза са достатъчни 0, 4g хлорамин  за 1kg тегло. Хлороформът предизвиква известни остатъчни смущения в организма,  поради което като наркотично средство почти не се използува. Хлороформът се окислява от кислорода на въздуха, особено силно под действието на светлина, като дава различни продукти, в това число и силно отровния фосген: CHCl3+1/2О2-СОСl2+HCl. Хлороформът за наркоза се стабилизира с етилов алкохол, който забавя окислението. С водни разтвори на алкални основи хлороформът се хидролизира, като образува мравчена киселина: CHCl3+4NaOH=HCOONa+3NaCl+2Н2О

Концентрирани разтвори на алкални основи на горещо разпадат хлороформа до въглероден окис. При взаимодействие на хлороформ с флуороводород в присъствие на катализатор антимонов пентахлорид се получава дифлуорхлорметан:CHCl3+2HF=CHCIF2+2HCl.

Промишлено хлороформ се произвежда по няколко метода. При най-стария от тях (по него е получен за първи път хлорамин през 1931г. ) се излиза от етилов алкохол, който се обработва с хлорна вар (или разтвор на алкална основа и хлор). Реакцията минава през няколко фази: CH3CH2OH+Cl=CH3CHO+2HCl; CH3CHO+3Cl2=CCl3CHO+3HCl; CCl3CHO+KOH=CHCl3+HCOOK.

Днес значителни количества хлороформ се получават чрез пряко хлориране на метан.