АМОНИЕВ ПЕРСУЛФАТ от Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив
Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив - Доверете се на опита!

АМОНИЕВ ПЕРСУЛФАТ - ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ

АМОНИЕВ ПЕРСУЛФАТ
Код на продукта: АМОНИЕВ ПЕРСУЛФАТ
Наличност: В наличност

(Ammonium persulfuricum)  (NH4)2S2O8, мол. м. 229,212  –  безцветни, понякога слабо зеленикави кристали. От действието на влагата бавно се разлага с отделяне на кислород и озон. Във водата се разтваря много;  водният му разтвор е нетраен и бавно се разлага още при обикновена температура. Разлагането се забавя при разреждане или в присъствие на алкални сулфати или алуминиева стипца; в присъствие на H2SO4 разлагането протича с образуване на амониев хидрогенсулфат NH4HSO4 и водороден прекис. Над 120 ⁰С сухият амониев персулфат се разлага на (NH4)2SO4, SO2 и О2.

Амониев персулфат е силен окислител.

В промишлен мащаб се получава чрез анодно окисляване на наситен разтвор от (NH4)2SO4.

Употребява се като избелващо и дезинфекциращо вещество, при някои полимеризационни процеси, във фотографията, аналитичната химия и др.

Сухата сол се съхранява без разлагане неограничено време.