ФОРМАЛДЕХИД (мравчен алдехид, метанал) от Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив
Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив - Доверете се на опита!

ФОРМАЛДЕХИД (мравчен алдехид, метанал) - ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ

ФОРМАЛДЕХИД (мравчен алдехид, метанал)
Код на продукта: Формалдехид (Мравчен алдехид, метанал)
Наличност: В наличност

Формалинът е едно от основните вещества, които се използуват при производството на пластмаси (около 70-75% от произвеждания формалин се изразходват за получаване на високополимерни продукти - фенол-формалдехидни, карбамид-формалдехидни и йонообменни смоли, или на мономери-изопрен, дивинил и др.).

Формалин се използува и при производството на пентаеритрит, на взривни вещества, за синтез на различни органични съединения, за консервиране на анатомически препарати, за дезинфекция, за обеззаразяване на семена за посев и др.

 

Най-низшият алдехид; безцветен газ с характерна остра миризма; втечнява се при -21 oС  Във вода се разтваря до концентрация 50%. Търговският воден разтвор е обикновено 40%-ен и е познат под наименованието формалин. Във воден разтвор формалинът се намира като равновесна смес от хидрата на формалин CH2(OH)2 и нискомолекулни полиоксиметиленгликоли. При повишаване на концентрацията на разтвора и при понижаване на температурата равновесието се изтегля към образуване на полимери, което довежда до потъмняване на разтвора.

За да се избегне полимеризацията, при съхраняването на водни разтвори на формалин, към тях се прибавя 1-15% метилов алкохол. Чистият формалин в течно или газообразно състояние лесно полимелизира дори при ниска температура. Поради това в промишлеността се работи с водни разтвори на формалин или с полимерните му форми (триоксан, параформ).

Промишлено формалин се получава чрез каталитично дехидриране на метилов алкохол: CH3OH=HCHO+H2O или окисление на метилов алкохол или метан с въздух.