Циркониев диоксихидрат

Бяла желатинообразна утайка с променливо съдържание на вода. H4ZrO4[Zr(OH)4]-α-циркониева киселина: плътност 3,25 g/cm3. Има амфотерен характер, разтваря се в разредени киселини. Получава се чрез обработване на разтвори на соли на Zr(IV) с основи, амоняк, NH4S и други на студено. Лесно образува колоидни разтвори. Ако утаяването се проведе при нагряване, получават се хидрати с по-ниско съдържание на вода, тъй наречената β-циркониева киселина Н2ZrO3[ZrO(OH)2]. Слабо разтворима е във вода и разредени киселини, разтваря се в спирт.