Циркониев карбид

ZrC – металоподобни, много твърди и трудно топими кристали, точка на топене 3530°С. В противоположност на карборунда е добър проводник на ел. Ток. При загряване лесно реагира с халогенни елементи, кислород и азот. Получава се от цирконий и въглерод при висока температура. Поради голямата си твърдост се употребява за шлифоване и рязане на стъкло.