Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив - Доверете се на опита!

ТОРОВЕ

ТОРОВЕ
  1. Употребява се за производството на стъкло, стипци и като изкуствен минерален тор. (Kalium sulfuricum) K2SO4, молекулна маса 174,266 – безцветни ромбични кристали с плътност 2,67 g/cm3 (при 18⁰С); точка на топене 1074⁰С. В студена вода се разтваря малко, но в гореща – повече. Получава се от калиев хлорид и магнезиев сулфат по схемата: 2KCl+MgSO4↔K2SO4→MgCl2.   ..
  2. Калциев нитрат  Калциев нитрат е безцветно кристално вещество, сол на азотната киселина. Има обширно  приложение в селското стопанство, строителството, промишлеността.  Приложения на калциев нитрат Гранулиран, калциевият нитрат е добавка, която се влага в бетона и строителните разтвори. Той подобрява свойствата им и играе ролята на ускорител. Калциевият нитрат повишава водоус..
  3. (Magnesium sulfuricum) MgSO4 – бяло праховидно вещество, плътност 2,65 g/cm3, точка на топене 1155 ˚С. При 1100 - 1200 ˚С се разлага бързо на MgO, SO2 и О2. Образува кристалохидрати с 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 и 12 молекули вода. Водният му разтвор реагира неутрално и е с тгорчиво-солен вкус. От него между – 3,9 и 1,8 ˚С изкристализира хидратът MgSO4.12H2O, между 1,8 и 48,3 и 68 ˚С – хексахидратът MgSO4...
  4. (Cuprum sulfuricum) CuSO4, молекулна маса 159,61 – в безводно състояние представлява безцветни кристали, разтворими във вода. В присъствие на свободна сярна киселина разтворимостта му се намалява. Водният му разтвор има син цвят. Медният сулфат е силно хигроскопичен, затова се използува като изсушаващо вещество; при присъединяване на вода той посинява. От водните разтвори на CuSO4.5M2O – син камък..
  5. Сярата се използва за вулканизация на каучука, за получаване на многобройни нейни съединения, някои от които са от особено голямо значение, напр. SO2, H2S, S2Cl2, изкуствен цинобър, ултрамарин, серни багрила. Използва се също така и в медицината във вид на паста или сярно мляко. Съставна част е на кибрита и челния барут. Изотопът 35S се използва като радиоактивен индикатор. Сяра се по..