Циркон

Минерал, ZnSi O4 с 67,01% ZrO (49,5% Zr) и 32,99% SiO2. Почти винаги съдържа Fe, Al, CaO и HfO (до 4%). Тетрагонален в призматични кристали. Безцветен, често оцветен в жълто, оранжево, червено, по-рядко зелено. Има диамантен или метален блясък. Твърдост 7-8, плътност 4,68-4,70 g/cm3. Топи се при около 3000°С. Разтворим бавно само в концентрирана сярна киселина. Находища има в Русия (Илменските планини – Минск), Южна Норвегия (Хитерьо, Крагерьо, Лаурвик и др.), в Бразилия, Австралия, о. Цейлон, о. Мадагаскар и др. Използва се за приготвяне на огнеупорни и киселиноупорни съдове, за направата на титли и др. прибори (вместо платина), в металургията за подобряване на стоманата и други циркони с главният минерал, от който се добиват цирконий и хафний. Прозрачните кристали на циркония се използуват като скъпоценни камъни.