Цинхонинова киселина

(ϒ-хинолинкарбонова киселина), молекулна маса 173,17 – многостенни призми или игли, кристализиращи с една или две молекули вода (из вода): точка на топене 253-254°С. Малко разтворима във вода и етилов алкохол, неразтворима в етилов етер. Получава се при окисление на цинхонин.