Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив - Доверете се на опита!

ЛАБОРАТОРНИ ХИМИКАЛИ И РЕАКТИВИ

ЛАБОРАТОРНИ ХИМИКАЛИ И РЕАКТИВИ
  1. Калиевата основа е съединение получено при взаимодействието на метала калий с вода. Получаване и употреба Получава се при електролиза на разтвор на калиев хлорид. Обикновено се получава като 50% разтвор и се използва за приготвяне на течни перилни препарати.  Използва се при производство на течни сапуни, мерсеризация на памук, производство на мастила и бои, в аналитичната химия, орг..
  2. Пропилен гликол Пропилен гликол (изписван и като пропиленгликол) представлява безцветна течност, която има силни вискозни и хигроскопични свойства. Химическата му формула е C3H8O2. Пропилен гликолът е хирално съединение с два енантиомера. Какво представлява пропилен гликол и как се произвежда Това е субстанция, която няма цвят и миризма, но в същото време има много уникални свойства, която..
  3. Натриевата основа (NaOH, натриев хидроксид или сода каустик) е безцветен основен хидроксид с йоннокристален строеж, получен при взаимодействиeто на метала натрий с вода. Натриевата основа е изключително хигроскопично съединение – има голяма разтворимост във водата като привлича и влагата от въздуха. При разтварянето и във вода се отделя голямо количество топлина, при което разтворът може да изкип..