НАТРИЕВ ХЛОРИД от Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив
Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив - Доверете се на опита!

НАТРИЕВ ХЛОРИД - ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ

НАТРИЕВ ХЛОРИД
Код на продукта: НАТРИЕВ ХЛОРИД
Наличност: В наличност

(Готварска сол, Natrium chloratum) NaCl – безцветни кубични кристали; плътност 2,17g/cm3; точка на топене 801 °С, точка на кипене 1465 °С. Чистият натриев хлорид не е хигроскопичен. Хигроскопичността на търговския продукт се дължи на присъствието на примеси – най-често на магнезиеви соли. Във вода се разтваря много. От водния му разтвор в интервала между -21 °С и + 0,1 °С изкристализира под формата на NaCl.2H2O. Натриевият хлорид се разтваря в течен амоняк, но е неразтворим в повечето органични разтворители. В природата се среща във вид на дебели пластове като каменна сол (минерал халит), различно оцветена от съдържащите се в нея примеси. Съдържа се в морската вода и  във водата на някои извори (Девня, Варненски окръг) и солени езера. Съдържанието на натриев хлорид във водата на Световния океан достига до 2,7%, в тази на Средиземно море – до 3%, на Каспийско море – до 17% и пр.

Натриев хлорид се добива по следните начини:

1. От солниците по минен начин, напълно механизирано. На много места се практикува подземно разтваряне на солта във вода и извличане на разтвора с помпи за по-нататъшното му преработване. 

2. От морската вода чрез изпаряването и на слънце (при топъл климат) или чрез замразяването и  до -22 ° (при студен климат), при което голяма част от водата се отстранява под формата на лед. Полученият концентриран солен разтвор се изпарява до сухо или се оставя да изкристализира. 

3. Езерната сол се добива механизирано с помощта на скрепери, булдозери и други машини.

Морската и езерната сол обикновено имат горчив привкус, дължащ се на примес от магнезиеви соли.

Натриевият хлорид се употребява на първо място като вкусово вещество в храната на човека и животните, служи за консервиране на месо, риба и други продукти чрез осоляване, употребява се като съставна част на охладителни разтвори, за стопяване на сняг и лед по улици и пътища, като основен материал за редица химически производства – натриева основа, натриев карбонат, натриев сулфат, солна киселина, за получаване на глазури в порцелановата и фаянсовата промишленост, за изсолване на сапун, в кожарството, при производството на синтетични багрила, в металургията и много други.

Натриевият хлорид оцветява в жълто безцветния пламък на Бунзеновата горелка. Анионът Cl- образува разтвор на AgNO3 бяла утайка от AgCl, която е неразтворима в HNO3, но се разтваря в амонячна вода. Върху кожата натриев хлорид често причинява дерматити, кожни изриви и язви между пръстите, около ноктите и на други места по тялото.