МАГНЕЗИЕВ ХЛОРИД от Химснаб Наири ООД, Пловдив
Химснаб Наири ООД, Пловдив - Доверете се на опита!

МАГНЕЗИЕВ ХЛОРИД - ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ

МАГНЕЗИЕВ ХЛОРИД
Код на продукта: МАГНЕЗИЕВ ХЛОРИД
Наличност: В наличност

(Magnesium chloratum) MgCl2 – безцветна тестовидна, много хигроскопична и много разтворима във вода и етилов алкохол кристална маса; плътност 2,35 g/cm3, точка на топене 712 ˚С, точка на кипене 1418 ˚С; има горчив вкус. При обикновени условия от воден разтвор изкристализира в иглести кристали със състав MgCl2.6H2O; плътност 1,56g/cm3 и точка на топене 117,5 ˚С. Освен хексахидрат магнезиев хлорид образува и хидрати с 1, 2, 4, 8 и 12 молекули кристализационна вода. Водният разтвор на магнезиев хлорид има неутрален характер. При нагряване на  монохидрата над 285 ˚С се образува основен магнезиев хлорид Mg(OH)Cl ,  който над 500 ˚С се разлага на магнезиев окис и  солна киселина. С хлориди на алкалните метали и амониев хлорид магнезиевият хлорид образува двойни соли. Концентриран воден разтвор на магнезиев хлорид , смесен със силно накален магнезиев окис, образува тесто, което след няколко часа затвърдява и образува тъй наречения магнезиален или Сорелов цимент, смес от основни магнезиеви хлориди.

Магнезиев хлорид се съдържа в морската вода; среща се и като минерала битофит MgCl2.6H2O. Магнезиев хлорид се получава при постепенно обезводняване или чрез нагряване до 100-200 ˚С на битофита до MgCl2.2H2O, който се дехидратира при 100-200 ˚С в струя от солна киселина. Магнезиев хлорид се получава при взаимодействие между магнезиев окис и хлор в присъствие на въглища при 800-1000 ˚С. Хексакристалохидратът MgCl2.6H2O се получава чрез изпаряване на предварително концентрирана до съдържание на 18-20% MgCl2 морска вода, като страничен продукт при производството на калиев хлорид от карналит и по други начини. Получената по един от тези начини луга от магнезиев хлорид се изпарява в открити съдове. В зависимост от температурния режим на изпаряването след разливане на концентрираната луга в стоманени варели тя кристализира като хексакристалохидрат или като продукт, съдържащ по-малко количество вода.

Магнезиев хлорид се употребява за получаване на метален магнезий. Хексакристалохидратът намира приложение при производството на магнезиев цимент, за точилни камъни, в текстилната промишленост за проклейване на основата, за импрегниране на дървен материал, за получаване на метален магнезий и други магнезиеви съединения, за производството на хлор и солна киселина, в медицината като слабително средство, за получаване на охладителни температури.

При висока концентрация магнезиев хлорид дразни лигавиците на носа и гърлото, устата и очите. Поради голямата му хигроскопичност магнезиев хлорид се съхранява в плътно затворени съдове.