МАГНЕЗИЕВ СУЛФАТ - торово и техническо качество от Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив
Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив - Доверете се на опита!

МАГНЕЗИЕВ СУЛФАТ - торово и техническо качество - ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ

МАГНЕЗИЕВ СУЛФАТ - торово и техническо качество - ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ
Код на продукта: МАГНЕЗИЕВ СУЛФАТ - торово качество
Наличност: В наличност

(Magnesium sulfuricum) MgSO4 – бяло праховидно вещество, плътност 2,65 g/cm3, точка на топене 1155 ˚С. При 1100 - 1200 ˚С се разлага бързо на MgO, SO2 и О2. Образува кристалохидрати с 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 и 12 молекули вода. Водният му разтвор реагира неутрално и е с тгорчиво-солен вкус. От него между – 3,9 и 1,8 ˚С изкристализира хидратът MgSO4.12H2O, между 1,8 и 48,3 и 68 ˚С – хексахидратът MgSO4.6H2O и над 68 ˚С – монохидратът MgSO4.H2O. Хидратите, съдържащи 2,4 и 5 молекули вода, са метастабилни. С алкалните сулфати магнезиевият сулфат образува двойни соли, някои от които се срещат в природата като минерали: К2SO4.MgSO4.4H2O – леонит, К2SO4.MgSO4.6H2O – шонит, К2SO4.2MgSO4 – лангбайнит, Na2SO4.MgSO4.4H2O – астраканит и други. При обикновена температура изкристализира хептахидратът MgSO4.7H2O – горчива английска сол – ромбични кристали с плътност 1,68 g/cm3; на влажен въздух е траен, а в атмосфера от сух въздух изветрява. Монокристалохидратът MgSO4.H2O (кизерит) образува безцветни моноклинни кристали с плътност 2,57 g/cm3. Природният кизерит се разтваря бавно във вода, докато изкуствено полученият чрез калциниране се разтваря по-бързо.

Магнезиев сулфат се получава и чрез прекристализиране на разтвора, чрез загряване на магнезит MgCO3 и доломит СаСО3.MgCO3 в разтвор на амониев сулфат (NH4)2SO4, от морската вода, като страничен продукт при производството на борна киселина и по други методи.

Магнезиев сулфат се употребява в текстилната промишленост за апретура, като пълнител в хартиеното производство, като стипцовка при багрене на тъкани, в медицината като наркотик и слабително средство и пр.

Съхранява се в добре затворени съдове.