Калциев нитрат от Химснаб Наири ООД
Химснаб Наири ООД, Пловдив - Доверете се на опита!

Калциев нитрат

Калциев нитрат
Код на продукта: Калциев нитрат
Наличност: В наличност

(Калциева селитра, Calcium nitricum) Ca(NO3)2.4H2O – от водни разтвори изкристализира във вид на тетракристалохидрат Са(NO3)2.4H2O – моноклинни призми, топящи се при 42,7 ⁰С. Над 51,1 ⁰С кристализира като безводна сол с плътност 2,36 g/cm3. В безводно състояние кристализира в правилни октаедри с точка на топене около 561 ⁰С, които са много разтворими във вода. При загряване към 500 ⁰С първоначално отделя кислород и образува Са(NO3)2, който по-нататък се разпада на СаО и NO2.

Както безводната сол, така и кристалохидратът на калциевият нитрат са хигроскопични, затова се съхраняват в херметично затворени съдове.

Калциевият нитрат се получава чрез разтваряне на СаСО3 или мрамор в азотна киселина или чрез насищане на варно мляко с нитрозни газове.

Използва се широко като азотен тор, който влияе благотворно за подобряване на структурата на почвата.