ЦИНКОВ СУЛФАТ от Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив
Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив - Доверете се на опита!

ЦИНКОВ СУЛФАТ - ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ

ЦИНКОВ СУЛФАТ
Код на продукта: ЦИНКОВ СУЛФАТ
Наличност: В наличност

(Zinkum sulfuricum) ZnSO4 – бял прах или ромбични кристали с плътност 3,6 g/cm3 и точка на топене 740 °С. Във вода е много разтворим. Водните му разтвори, несъдържащи свободна киселина, понякога потъмняват поради утаяването на основен цинков сулфат 3Zn(OH)2.ZnSO4.4H2O. При висока температура (800-900 °C) се разлага интензивно на ZnO и SO3. От воден разтвор до 38,8 °С изкристализира ZnSO4.7H2O, наречен още цинквитриол. Познати са също и кристалохидратите ZnSO4.6H2O и ZnSO4.H2O.ZnSO4.7H2O е най-важната техническа цинкова сол.

Представлява едри безцветни много разтворими във вода стъкловидни ромбични кристали: плътност 1,97 g/cm3, точка на топене 40 °С. На въздуха изветрява, а при  загряване се обезводнява. Получава се от  разредена сярна киселина и отпадъците от цветната металургия, съдържащи цинк или ZnO.

Употбява се в текстилната промишленост като стипцовка при багрене на тъкани и прежди, в галванотехниката като електролит при поцинковане, като антисептично средство за  импрегниране на дървесина, за получаване на литопон, в медицината като дезинфектиращо средство при очни заболявания (цинкови капки) и други.