Титанов двуокис – рутил, анатас от Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив
Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив - Доверете се на опита!

Титанов двуокис – рутил, анатас - ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ

Титанов двуокис – рутил, анатас
Код на продукта: Титанов двуокис – рутил, анатас
Наличност: В наличност

Съединения на титана с кислорода: TiO, Ti2O3, TiO2. Освен тях в интервала, съставен от  TiO2 до Ti2O3, са известни редица междинни окиси.

Титанов двуокис TiO2- бял прах, който при загряване пожълтява: плътност 4,2 – 4,3 g/cm3, точка на топене 1830-1850 °С. Среща се в природата главно като минерала рутил. Практически неразтворим във вода, основи и киселини, с изключение на флуороводородната. В концентрирана сярна киселина се разтваря при продължително загряване. При стапяне с алкални основи образува титанати, които лесно се хидролизират и образуват ортотитанова киселина Ti(OH)4, преминаваща при стоене в метатитанова киселина. Повечето титанати са неразтворими във вода. Техн. TiO2 се получава от минерала рутил или от комплексни титано-железни руди от типа илменити чрез обработка със сярна киселина: при окисляване на TiCl4 в плазмена кислородна струя при висока температура или чрез изгаряне на TiCl4 в кислородна атмосфера. Т. д. служи за получаване на метален титан и съединенията му. Използува се като бяла минерална боя (титаново белило), като пигмент и пълнител в производството на каучук и пластмаси, изкуствени влакна, в хартиената и кожарската промишленост. Влиза в състава на мъчнотопими стъкла, глазури, емайли и др.

Титанов (ІІ) окис TiO- златистожълто вещество: плътност 4,93 g/cm3, точка на топене 1750 °С. Разтваря се в разредена солна киселина и частично се окислява. Получава се при загряване на смес от титанов прах и титанов двуокис TiO2 под вакуум при 1500 °С.

Титанов (III) окис (двутитанов триокис) Ti2O3 – твърдо вещество с аметистовосин цвят: плътност 4,49 g/cm3, точка на топене около 1900 °С. Получава се при нагряване до червена жар на титанов двуокис TiO2 в струя от водород при 1000 °С.