МЕДЕН СУЛФАТ / СИН КАМЪК от Химснаб Наири ООД, Пловдив
Химснаб Наири ООД, Пловдив - Доверете се на опита!

МЕДЕН СУЛФАТ / СИН КАМЪК - ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ

МЕДЕН СУЛФАТ / СИН КАМЪК - ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ
Код на продукта: МЕДЕН СУЛФАТ / СИН КАМЪК
Наличност: В наличност

(Cuprum sulfuricum) CuSO4, молекулна маса 159,61 – в безводно състояние представлява безцветни кристали, разтворими във вода. В присъствие на свободна сярна киселина разтворимостта му се намалява. Водният му разтвор има син цвят. Медният сулфат е силно хигроскопичен, затова се използува като изсушаващо вещество; при присъединяване на вода той посинява. От водните разтвори на CuSO4.5M2O – син камък, ярко сини кристали, които при загряване над 105 ˚С се топят, като губят част от кристализационната си вода и преминават в CuSO4.3H2O (светлосин) и CuSO4.H2O (бял). Пълното обезводняване настъпва над 258 ˚С.

В природата синият камък се среща във вид на минерала халконтин. Той е най-важната медна сол.

Употребява се за получаване на минерални бои, за напояване на дървесина, за борба с вредители и болести по растенията, в кожарството, в медицината, за галванични елементи, служи като изходен продукт за получаване на други медни съединения.

Техническо получаване. Получава се по следния начин:

1. От метална мед – по сумарното уравнение Cu+2H2SO4=CuSO4+2H2O+SO3. Използват се медни стружки, мед, меден шрот, пиритин угарки и други, които се наситняват и им се действува с концентрирана сярна киселина. Понеже по тази реакция се губи половината от сярната киселина, прилага се окисляване на материала чрез пържене до CuO и тогава се действа с разредена сярна киселина по уравнението CuO+H2SO4=CuSO4+H2O.

2. От „бял камък” (мат) – продукт получен чрез бесемеруването на медния камък в конвертори, който представлява плочи (6-8 cm) със състав 78-78% Cu(като CuS), 10% Cu 0,5-3% Fe. Наситнените плочи, смесени с 2% каменни въглища, се пекат във въртящи се пещи при 750 ˚С; медта преминава до 87-90% в CuO, който се разтваря с 60%-на сярна киселина в продължение на 1,5-2h при 85-90 ˚С.

3. От цементационна мед – разредени разтвори на CuSO4 (пиритни угарки и други) се обработват с железни стружки или шрот (електродният потенциал на медта е +34V и е много по-голям от този на желязото -0,44V). При това желязото измества медта и тя изплува във форма на фин метален шлам (цементационна мед), който се преработва по първия или втория начин.

4. От електролизните разтвори. При електролизното рафиниране на медта разтворите съдържат 30-45 g/dm3 мед (както и H2SO4, NiSO4, FeSO4 и други). До 5% от тези разтвори в денонощие отпадат от процеса и могат да се ползуват за получаването на медния сулфат.