СРЕБЪРЕН НИТРАТ от Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив
Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив - Доверете се на опита!

СРЕБЪРЕН НИТРАТ - ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ

СРЕБЪРЕН НИТРАТ
Код на продукта: СРЕБЪРЕН НИТРАТ
Наличност: В наличност

(адски камък, Argentum nitricum, Lapis infernalis) AgNO3 – безцветни прозрачни кристали от ромбичната система с плътност 4,35 g/cm3. При 159,6 °С се превръща в кристали от хексагоналната система; при 208,5 °С се топи, а при 444 °С се разлага. Действува силно разяждащо и антисептично. Има горчиво-метален вкус. От органичните вещества и светлината се редуцира и се превръща във фино кафявочерно метално сребро. Във вода се разтваря много. При 0 °С 100g вода разтварят 122 g, при 100 °С – 910 g сребърен нитрат.; в алкохол се разтваря малко, но в амонячна вода – повече. Разтварянето става, като в чиста Ерленмайерова колбичка се поставя 1%-ен разтвор на сребърен нитрат и към него се прибавя на малки порции амонячна вода. Първоначално се получава кафява утайка от Ag2O, която от нови количества амоняк се разтваря и образува бистър амонячен разтвор на сребърен нитрат 0 в същност комплекса [Ag(NH3)2], който е основата на сребърното огледало. При взаимодействие на белтъчен разтвор с разтвор на сребърен нитрат се получава бяла утайка от сребърен албуминат.

В контакт с кожата и лигавиците сребърния нитрат предизвиква дразнене и обгаряне, което от действието на светлината образува трайни черни петна. Сребърният нитрат се получава чрез разтваряне на метално сребро в азотна киселина: 3AgNO3+H2O+4HNO3=3AgNO3+H2O+NO. Азотният окис на въздуха се окислява и се превръща в кафяв NO2.

Употребява се за получаване на фотографска хартия и плаки, съдържащи чувствителния спрямо действието на светлината сребърен бромид: AgNO3+KBr=AgBr+KNO3, за неразтворими мастила за подпечатване на бельо; за тъмно боядисване на коси; в разтвор или под формата на пръчици – за повърхностно разяждане на кожата, за лекуване на брадавици и хронически възпаления на стомаха, за дезинфекция на развалени зъби; за галванично посребряване; за производство на огледала и за получаване на различни сребърни препарати; в аналитичната практика като групов реактив за откриване на халогенни елементи и пр.