ВОДОРОДЕН ПРЕКИС 50% и 60% от Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив
Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив - Доверете се на опита!

ВОДОРОДЕН ПРЕКИС 50% и 60% - ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ

ВОДОРОДЕН ПРЕКИС 50% и 60%
Код на продукта: Водороден прекис 50% и 60%
Наличност: В наличност

(водороден перокис, двуводороден двуокис) Н2О2, молекулна маса 34,02 – безцветна масловидна течност; d20=1,450 , точка на кипене 150,20 ⁰С, точка на топене – 0,43 ⁰С. С водата се смесва във всяко отношение, като при кристализация образува кристалохидрат със състав Н2О2.2Н2О. Разреденият му воден разтвор има неприятен горчиво-метален вкус. Чистият водороден прекис е твърде траен, но в присъствие на следи от някои тежки метали или техни йони, като Cu, Fe, Mn и други, се разлага на вода и кислород: Н2О22О+1/2О2.

Поради това той трябва да се съхранява на хладно и тъмно място.

В молекулата на водородния прекис атомите са свързани така: Н-О-О-Н. Действува силно окислително, но в някои случаи се отнася и като редуктор, например 4Н2О2=PbSO4+4H2O (окислител). Ag2O+H2O2=2Ag+O2+H2O (редуктор). Водородния прекис се образува при окисляване и самоокисляване на много органични съединения, а също и когато на разтворен във вода молекулен кислород се действува с активен водород. Техническия водороден прекис или негови разтвори се получават от пероксидисярна киселина или нейните соли чрез разлагането им с вода под вакуум: Н2S2O8+2H2O2=2H2SO4+H2O; K2S2O8+2H2O+H2SO4=2KHSO4+H2SO4+H2O2

Старият метод за получаване на водороден прекис от бариев прекис и концентрирана Н2SO4 или Н3РО4 днес рядко се прилага. Водородния прекис се стабилизира посредством натриев станат, фосфати и други. 30%-ният му воден разтвор, стабилизиран обикновено с барбитурова киселина, се нарича перхидрол, а 30%-ният – кислородна вода.

Разредените му разтвори се употребяват за избелване на текстилни влакна и тъкани, дървесина, растителни и минерални масла, восъци,като окислител при багрене на кожи, в химичната практика и в медицината.

Концентриран разтвор на водороден прекис образува по кожата бели петна. При по-продължително действие се чувствува болка като от изгаряне, а по-късно се образуват и трудноизлечими рани.