НАТРИЕВ СУЛФИТ от Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив
Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив - Доверете се на опита!

НАТРИЕВ СУЛФИТ - ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ

НАТРИЕВ СУЛФИТ
Код на продукта: НАТРИЕВ СУЛФИТ
Наличност: В наличност

Na2SO3 – безцветни кристали, плътност 2,63 g/cm3. Разтворимостта му във вода в % е ,  както следва: 20,82 (при 19,9 °С), 21,70 (99 °C). От водният му разтвор при обикновена температура изкристализира Na2SO3.7H2O. Натриевият сулфит е силен редуктор; във воден разтвор лесно се окислява от атмосферния кислород; при нагряване на воден разтвор натриевият сулфит присъединява сяра и образува натриев тиосулфат Na2S2O3.

Получава се при пропускане на серен двуокис през разтвор на натриев карбонат.

Употребява се като редуктор, като съставна част на фотопроявителите и за други цели.