СЯРА НА ПРАХ (Sulfur) от Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив
Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив - Доверете се на опита!

СЯРА НА ПРАХ (Sulfur) - ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ

СЯРА НА ПРАХ (Sulfur) - ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ
Код на продукта: СЯРА НА ПРАХ
Наличност: В наличност

Сярата се използва за вулканизация на каучука, за получаване на многобройни нейни съединения, някои от които са от особено голямо значение, напр. SO2, H2S, S2Cl2, изкуствен цинобър, ултрамарин, серни багрила. Използва се също така и в медицината във вид на паста или сярно мляко. Съставна част е на кибрита и челния барут. Изотопът 35S се използва като радиоактивен индикатор.

Сяра се получава по различни методи в зависимост от вида на изходните вещества, в които тя се намира. Когато е в елементарно състояние, тя се стапя и така се отделя от придружаващите я други вещества. Когато е в свързано състояние, тя се отделя като H2S, който по-нататък при своето окисление дава елементарна сяра: 3H2S+3/2O2=3S+3Н2О.

 

Химически елемент от групата на халкогенните елементи(главната подгрупа на 6-та група на периодичната система)с атомен номер 16. Неметал с ат.м. 32,064=0,003(спрямо 12C). Познати са стабилни изотопи на сяра с масови числа 32(95,06%),34(4,18%),33(0,74%),36(0,16%) и нестабилни изотопи с масови числа 32(95,06%),34(4,18%),33(0,74%),36(0,16%)и нестабилни изотопи с масови числа 31,35,37,38. Явява се най-често в +2и +6, както и в +4валентност. Сярата има няколко алотропни модификации, повечето от които са енантиотропни.Стабилната модификация при обикновена температура е лимоненожълта и се нарича ромбична. Намира се в природата. При бавно загряване при 95,6 оС тя се превръща в светложълта моноклинна модификация- бета сяра. Позната е и гама сяра-почти безцветна, която се получава при бавно изстиване на стопена сяра. Обикновената сяра се топи при 119 оС. Стопена и след това втвърдена и превърната на прах, тя частично се разтваря в серовъглерод. Неразтворената част е светложълта аморфна сяра, а разтворената се нарича мегасяра.Течната сяра кипи при 444,6 оС, като преминава в оранжевожълти пари. При 500 оС те  са червени, при 600 оС са жълтооранжеви и при 650 оС-сламеножълти.Промяната в цвета на серните пари е вероятно във връзка с дисоциацията на пръстенната молекула S8,която е характерна за алфа, бета и гама-сярата. При 650 оС сярната молекула е S2, а над 1800 оС започва разпадането и до отделни серни атоми. Чрез бързо изстудяване на стопена сяра, например при изливането и във вода, се получава каучукоподобна, наречена пластична сяра, която се разглежда като преохладена стопилка на мега-сярата. Колоидната сяра се образува например при бавно пропускане на сероводород през студен и наситен воден разтвор на серен двуокис. При разтриване на алфа-сярата се зарежда силно електроотрицателно. Във вода сярата не е разтворима, малко разтворима е в  някои органични разтворители-алкохол, етилов етер, бензол. Разтваря се твърде много в серовъглерод(24,0g в 100g CS2 при 0 оС). Сярата реагира с повечето елементи. Загрята при 260 оС, тя се запалва и изгаря със светлосин пламък до SO2. С водород сярата реагира при 600 оС до Н2S. С флуороводород  реагира още при обикновена температура, като образува SF6. С хлор реагира до S2Cl2. С повечето метали обикновено при по-висока температура тя се свързва до сулфиди при отделяне на значително количество топлина, напр. 2Аl+3S=Аl2S3+529,1kJ(126,4kcal). С живак сярата се свързва дори при -190 оС до черен живачен сулфид HgS.

Сярата се намира в елементарно състояние във вулканически местности, в Япония, Сицилия, Мексико, Полша, Америка. Главно обаче се среща под форма на минерали, свързана с метали, от които най-важни са пирит Fe S2, халкопирит CuFeS2, галенит Pb S, сфалерит Zn S, гипс CaSO4.2H2O, анхидрид Ca SO4, епсомит MgSO4.7H2O, кизерит MgSO4.H2O, барит BaSO4, мирибалит или глауберова сол Na2SO4.10H2O. Каменните въглища съдържат до 1,5% сяра. Под формата на органично съединение сярата се намира и в нефта. Серният двуокис е съставна част на различни вулканични газове, а като сероводород се намира в природни водоеми, напр. В Черно море на дълбочина под 180-200m, във Варненското езеро на 3-4m от повърхността и др. Сярата е съставна част на някои аминокиселини-цистин, цистеин, метионин и на белтъчините, които ги съдържат.