Витамин C от Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив
Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив - Доверете се на опита!

Витамин C - ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ

Витамин C
Код на продукта: Витамин C
Наличност: В наличност

(L-аскорбинова киселина,γ-лактон на 2,3-дехидро-L-гулонова киселина), молекулна маса 176,13 – безцветни кристали, точка на топене 190-192 ⁰С (с разлагане). Във вода е много разтворим, по-малко в етанол, още по-малко в глицерин и ацетон и практически неразтворим във въглеводороди (мастни и ароматни), халогеноводороди, етилов етер. В кристална форма е устойчив и запазва активността си, докато във воден разтвор и особено в алкалии е неустойчив. Високата температура и окислителите също го разрушават. Има кисел характер, който се дължи на две ОН-групи в съседство с двойната връзка. [α]D/20=+23 ⁰ (H2O); [α]D/20+48 ⁰(метанол).

Липсата на витамин С в организма води до болестта скорбут – повреждане на капилярните стени, вследствие на което се получават кръвоизливи в различни тъкани. Особено характерно за скорбута е възпарението и кръвотечението на венците, което води до некротезиране на тъканите и разклащане на зъбите. Друг резултат от С-авитаминозата е намаляване на съпротивителната способност на организма срещу заболяване. Биохимичната роля на витамин С се обуславя от създаването на обратима редоксисистема – аскорбинова киселина Н2 дехидроаскорбинова киселина. Това позволява протичането на редица химични процеси в организма, свързани с пренос на водород (при фолиевата киселина, при редица стероиди, при разпадането на циклични аминокиселини, при дезоксирибонуклеиновите киселини и други). Във воден разтвор на въздуха също настъпва окисление на L-аскорбиновата киселина, особено в присъствие на каталитични количества от мед или сребро. (Фелинговият разтвор го окислява при обикновена температура).

Витамин С се среща в значителни количества в шипките, пиперките, цитрусовите плодове и други. Дневната потребност на възрастен човек е 60-100 g, тъй като витамин С не се синтезира в организма на човека и животните, а не се и акумулира в организма, налага се да се приема ежедневно с храната.

Витамин С се получава и синтетично от D-глюкоза.

Прилага се като лечебно средство, често и под формата на витаминозни храни при различни кръвотечения (белодробни, носови), при инфекциозни заболявания, при интоксикации, при усилен физически и умствен труд и пр.