МЛЕЧНА КИСЕЛИНА от Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив
Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив - Доверете се на опита!

МЛЕЧНА КИСЕЛИНА - ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ

МЛЕЧНА КИСЕЛИНА
Код на продукта: МЛЕЧНА КИСЕЛИНА
Наличност: В наличност

(2-хидроксипропионова киселина, Acidum lacticum) CH3CH(OH)COOH, молекулна маса 90,08 – една от най-често срещаните в природата хидроксикиселини. Притежава асиметричен въглероден атом, затова има две оптично активни форми. Рацемичната D, L-млечна киселина (ферментационна млечна киселина) е безцветна течност с точка на топене 18 ˚С и точка на кипене 122 ˚С (14 mm Hg); много разтворима във вода.

В търговията обикновено се предлага като 50-90%-ен воден разтвор. D-млечна киселина (лявовъртяща) и L-млечна киселина (дясновъртяща) се топят при 26 ˚С. Всички соли и естери на L-млечната киселина обаче имат ляво въртене. Голямо значение има млечната киселина в мускулите; тук тя се получава в резултат на редукцията на пирогроздената киселина.

При работа количеството на млечната киселина в мускулите нараства.

Млечната киселина се образува при млечнокиселата ферментация на въглехидрати в много хранителни продукти: кисело мляко, вино, сирене, туршии, кисело зеле и др.

Използва се като заместител на по-скъпите органични киселини (лимонена, винена) при производството на лимонади и други хранителни продукти, в текстилната промишленост, в кожарството и др. Солите и естерите на млечната киселина се наричат лактати.