ОЦЕТНА КИСЕЛИНА от Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив
Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив - Доверете се на опита!

ОЦЕТНА КИСЕЛИНА - ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ

ОЦЕТНА КИСЕЛИНА
Код на продукта: ОЦЕТНА КИСЕЛИНА
Наличност: В наличност

(Acidum aceticum) CH3COOH, молекулна маса 60,05 – най-важният представител на мастните киселини; безцветна течност с остра миризма; точка на топене 16,7 °С, точка на кипене 118,2 °С, d4/20 1,0492, nD/20 1,3720. Безводната оцетна киселина образува кристали, подобни на лед, затова се нарича ледена оцетна киселина. С въздуха оцетната киселина образува взривоопасни смеси: точка на самовъзпламеняване 454 °С, граници на експлозивност 3,3-22% об. Смесва се с вода, етилов алкохол, етилов етер, бензол и други. Неразтворима в серовъглерод. Оцетната киселина е добър разтворител на много органични съединения. Свободна или във вид на естери или соли. Оцетната киселина се среща често в природата, обикновено в малки количества, например в зелените листа, в урината и др. Образува се при гниене и при оцетнокисела ферментация. Днес ферментацията на съдържащи етилов алкохол течности (например вино) се използува за получаване на оцетна киселина за хранителни цели (оцет). В миналото оцетната киселина се добивала чрез извличане от продуктите на сухата дестилация на дървесина. При този метод подкатранената вода се обработва с вар, при което оцетната киселина се утаява като калциев ацетат (тъй наречената сива вар). От тази сол оцетната киселина се освобождава с концентрирана сярна киселина и следваща дестилация. Днес големи количества оцетна киселина се получават от ацетилен, който се хидратира до ацеталдехид. От последния през пероцетна киселина и оцетен анхидрид се получава оцетна киселина СН≡СН+Н2О→СН3СНО→СН3СОООН→(CH3CO)2→2CH3COOH. Получената сурова оцетна киселина се пречиства чрез дестилация. Синтетичната оцетна киселина по обем на продукцията заема едно от първите места между основните продукти на промишления органичен синтез.

Оцетната киселина намира широко приложение като изходен продукт за синтез на естери, които са много добри разтворители, особено на нитроцелулоза и на ацетилцелулоза при производството на лакове. Особено широко се използват етиловият, бутиловият и амиловият ацетат.

Оцетна киселина се използва и при производството на оцетен анхидрид, винилацетилен и на различни продукти на финия органичен синтез (багрила, лекарства и други), за получаване на соли (алуминиев, меден, оловен и други ацетати), при багренето на текстилни материали (за създаване на киселинна среда), в хранителната промишленост и в домакинството като вкусово и консервиращо средство (във вид на оцет – 6%-ен разтвор на оцетна киселина) и други. Солите и естерите на оцетна киселина се наричат ацетати.