ОЛЕИНОВА КИСЕЛИНА от Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив
Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив - Доверете се на опита!

ОЛЕИНОВА КИСЕЛИНА - ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ

ОЛЕИНОВА КИСЕЛИНА
Код на продукта: ОЛЕИНОВА КИСЕЛИНА
Наличност: В наличност

(цис-9-октадеценова киселина), молекулна маса 282,47 – висша ненаситена мастна киселина; модификации: α- и β-форма; точка на топене 13,4 °С, съответно 16,3 °С, точка на кипене 223 °С (10 mm Hg). Олеиновата киселина е една от най-често срещаните киселини в природните мазнини. Разтворима е в етилов етер, етилов алкохол и други органични разтворители, неразтворима във вода.

Получава се от маслиново масло, лой или други мазнини чрез осапунване и фракционна кристализация или дестилация на тоталните мастни киселини. Обикновената техническа олеинова киселина (под наименованието олеин) се получава чрез отпресуване на твърдите стеаринова и палмитинова киселини (стеарин) от тоталните мастни киселини на лойта.

Олеиновата киселина се използува в текстилната промишленост, при производството на детергенти и други. При изомеризиране със сяра, селен, азотни окиси или други елайдиниращи агенти олеиновата киселина се превръща в елайдинова (транс-9-октадеценова) киселина.