СТЕАРИНОВА КИСЕЛИНА от Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив
Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив - Доверете се на опита!

СТЕАРИНОВА КИСЕЛИНА - ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ

СТЕАРИНОВА КИСЕЛИНА
Код на продукта: СТЕАРИНОВА КИСЕЛИНА
Наличност: В наличност

CH3(CH3)16COOH, молекулна маса 284,48 – висша мастна киселина; бели кристали; точка на топене 69,6 °С, точка на кипене 287 °С (100 mm Hg), неутрализационно число 197,2. Практически неразтворима във вода, разтворима в бензол, етилов етер, хлороформ и др., стеариновата киселина е един от типичните представители на висшите наситени мастни киселини.

Съдържа се във всички растителни и животински мазнини, а в по-големи количества – във втвърдените растителни масла (напълно втвърдено слънчогледово или соево масло съдържа до 90% стеаринова киселина). Добива се от тоталните киселини на лой или на  втвърдени мазнини чрез фракционна дестилация или прекристализация.

Използва се в каучуковата, сапунената и фармацевтичната промишленост, при производството на козметични препарати и др. В търговията и в практиката техническата стеаринова киселина е позната под името стеарин.