ОКСАЛОВА КИСЕЛИНА от Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив
Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив - Доверете се на опита!

ОКСАЛОВА КИСЕЛИНА - ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ

ОКСАЛОВА КИСЕЛИНА
Код на продукта: ОКСАЛОВА КИСЕЛИНА
Наличност: В наличност

НООССООН.2НО, молекулна маса 126,07 – най-низшият член от реда на мастните дикарбонови киселини; безцветни кристали; точка на топене 101,5 °С; безводната оксалова киселина се топи при 189,5 °С. Разтваря се във вода и етилов алкохол; неразтворима в бензол и хлороформ.

Много разпространена в природата: съдържа се  в различни растения като киселини или неутрални соли (оксалати). Водораслите, лишаите и папратите, а така също някои висши растения (киселец, спанак и други) са особено богати на  оксалова киселина. В малки количества оксаловата киселина се съдържа в животинския организъм. При нарушена обмяна на веществата в урината на човека се появява утайка от калциев оксалат. Образува се при окисление на различни органични вещества (захар, дървени стърготини и други).

Днес оксаловата киселина се получава чрез термично разпадане на натриев формиат. В по-големи количества оксаловата киселина действува отровно.

Използува се в текстилната промишленост, като избелител (за слама), в аналитичната химия и др.