Ябълчена киселина от Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив
Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив - Доверете се на опита!

Ябълчена киселина - ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ

Ябълчена киселина
Код на продукта: Ябълчена киселина
Наличност: В наличност

(хидроксиянтарна киселина Acidum malicum) HOOCCH(OH)CH2COOH, молекулна маса 134,09 – най-разпространената двуосновна хидроксикиселина. Съдържа един асиметричен въглероден атом и съществува в две оптически активни форми и една неактивна.

L – Ябълчената киселина е много разпространена в природата: съдържа се в свободно състояние или във вид на соли в ябълките, гроздето и др. : безцветни кристали с точка на топене 100 оС: много разтворима във вода и етилов алкохол, малко разтворима в етилов етер.

D – Ябълчената киселина не е намерена в природата: получава се от рацемичната ябълчена киселина чрез прекристализиране на цинхониновите соли. D, L. – Ябълчената киселина се топи при 133 оС: получава се от фумарова или малеинова киселина чрез притъкмяване на вода. Солите и естерите на ябълчената киселина се наричат малати.

Използува се като хранителна киселина (вместо лимонена киселина).