Метанол от Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив
Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив - Доверете се на опита!

Метанол - ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ

Метанол - ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ
Код на продукта: Метанол
Наличност: В наличност

Метанол 
Метанол е химическо вещество, познато още като метилов спирт, метил хидрат, дървесен спирт и др. Получава се лесно, защото се отнася към едноатомните продукти. 
Метанол е силно токсичен спрямо големи животни и човека. Влагането му в алкохолни напитки води до отравяне, евентуално до смърт. При температура от 8°С образува взривоопасни смеси.

Метанол се смесва във всякакви пропорции с вода и с множество органични разтворители.

Приложение
В органичната химия метанол се ползва в качеството на разтворител. В газовата промишленост е средство за борба с образуването на хидрати (заради ниската температура на замръзване и добрата разтворимост). В органичния синтез се прилага за производство на формалдехид, оцетна киселина, изопрен и ред етери, за стабилизиране на формалин. Той е част от производството на синтетичен каучук.
Най-много метанол в света се изразходва за производството на формалдехид за смоли. Голям консуматор на този продукт е и химическата промишленост, която го ползва в производството на разтворители. Парфюмерията го употребява като денатурирана добавка към етанола.
Освен това се влага като добавка към течно гориво за двигателите с вътрешно горене.

Метанол като гориво
Благодарение на високото си октаново число метанол се използва за зареждане на състезателни мотоциклети и автомобили. Той се запалва във въздушна среда и при неговото окисление се образуват въглероден двуокис и вода.

За получаването на биодизел към растително масло се добавя метанол при T от 60 °C и обикновено налягане приблизително по този начин:
1 т масло + 200 кг метанол + калиев или натриев хидроксид (като катализатор)

Формула на метанола
CH3OH

Химични свойства
Като горяща смес, метанол има собствено октаново число, дори в газообразно състояние. То се равнява на 111 единици, което допуска използването му в двигателите с вътрешно горене. 
Наличие в природата: много рядко се открива в свободно състояние, винаги в минимални количества. Но компонентите за получаването му се намират навсякъде - растителни масла, дървесина, почва, минерали.

Физични свойства
Това е най-простият едноатомен спирт, безцветна течност. Има 2 пъти по-слаби топлопроводни  свойства от бензина. Температурата на кипене е 64,7°С. Температура на горене започва от 460°С. Смесването с различни течности става без никакви проблеми. 

Етанол или метанол
Алкохолните напитки са смес на етилов спирт с различни добавки. Само етанолът е предназначен за хранителни и медицински цели. Метиловият спирт е от същата химико-органична група, но за човешкия организъм е чиста отрова. Доста проблематично е да се отличи метилов от етилов спирт. Те имат еднакъв цвят, вкус и мирис. Ароматът на етанола е по-ясно изразен, докато метанолът е неутрален. Самостоятелно можем да ги различим чрез запалване (на натопен в спирта памучен тампон). Етанолът гори със син пламък, а метанолът – със зелен.

Отравяне с метанол
Метанолът е с висок клас на опасност. За човека дори 10 мг са смъртоносно количество и водят до летален изход. Ако отровеният оцелее, той рискува да загуби зрението си. Метанол действа така в течно и в газообразно състояние. 

Производство на метанол
Има много технологии за производство на метанол. Един от най-употребяваните е от метан. Реакцията е свързана с непълно окисление. "Химснаб-Химически продукти" ООД  предлага метанол на изгодна цена според количеството. Изпратете запитване!