ЦИКЛОХЕКСАНОН от Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив
Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив - Доверете се на опита!

ЦИКЛОХЕКСАНОН - ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ

ЦИКЛОХЕКСАНОН
Код на продукта: ЦИКЛОХЕКСАНОН
Наличност: В наличност

(анон), молекулна маса 98,15 – безцветна течност със специфична  миризма на ментол: точка на топене  -26°С, точка на кипене 155°С, d 20  0,946. Не се смесва с вода-. Разтваря се в етилов алкохол и етилов етер. Получава се чрез пропускане на пари ог циклохексанол върху нагрят меден катализатор.

Използува се като разтворител на нитроцелулоза, ацетилцелулоза, масла, каучук и др.