НАФТАЛИН от Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив
Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив - Доверете се на опита!

НАФТАЛИН - ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ

НАФТАЛИН
Код на продукта: НАФТАЛИН
Наличност: В наличност

Молекулна маса 128,16 – безцветни люспести кристали със специфична миризма; точка на топене 80-81 °С, точка на кипене 218 °С. Сублимира още при 50 °С / 760 mm Hg. Малко разтворим във вода (0,03 g/100cm3 при 25 °С), разтворим в етилов алкохол (4,18 g/cm3 при 25 °С), средно разтворим в етилов етер, хлороформ, бензол и други органични разтворители.

Получава се от каменовъгления катран, където се съдържа в количество от 8 до 11% (при дестилация преминава във фракцията 170 - 240 °С).

Съдържа се в нефта – например нефта от остров Борнео съдържа 6-7% нафталин и неговите хомолози.

Нафталина има два вида водородни атоми, означаван с α и β, затова са познати и две монопроизводни. Освен това водородните атоми на  нафталина се означават и с цифри. Положението 1,8 и 4,5 се нарича пери,  2,6 – амфи,  1,5 – ана. Нафталинът има ароматен характер, но по-слабо проявен в сравнение с този на бензола. Той се нитрира, сулфонира и халогенира както бензола. Всички заместителни реакции при нафталина стават много по-лесно, отколкото при бензола, и то предимно на α-място.

Нафталинът се използва като важна суровина при синтез на редица междинни продукти за багрила, като инсектицид (против молци) и главно като суровина за получаване на фталов анхидрид.