Кокамидопропил бетаин от Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив
Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив - Доверете се на опита!

Кокамидопропил бетаин - ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ

Кокамидопропил бетаин
Код на продукта: Cocamidopropyl бетаин
Наличност: В наличност

Бетаин

(H3C)3N-CH2-COO-, молекулна маса 117,15 – триметилно производно на гликокола; вътрешна сол; безцветно неутралнореагиращо вещество с точка на топене около 310 ⁰С.

Разтворим във вода, малко разтворим в етилов етер.

Съдържа се в много растения, но в по-голямо количество в цвекловата меласа и други.