НАТРИЕВ НИТРАТ - NaNO3 от Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив
Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив - Доверете се на опита!

НАТРИЕВ НИТРАТ - NaNO3 - ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ

НАТРИЕВ НИТРАТ - NaNO3
Код на продукта: НАТРИЕВ НИТРАТ - NaNO3
Наличност: В наличност

Натриев нитрат

Познаваме го като натриева селитра или като чилийска/ норвежка селитра. Това е прозрачно кристално вещество с остър солен вкус. Незаменимо за промишлеността съединение.

Какво е натриев нитрат
Натриев нитрат е добре известен като тор, хранителна добавка, компонент за много промишлени отрасли. Среща се и в естествена среда. Например в Чили има огромни запаси.

Наименование в практиката
Натриева селитра, чилийска/ норвежка селитра

Приложение
Натриевият нитрат е тор за селското стопанство, който усилва растежа на вегетативните части на растенията. 

В тежката промишленост се използва в производството на стъкло, каучук, бетон (за увеличаване на устойчивостта му към ниски температури). Той е и суровина за металообработването и стъкларството. С него се получават взривни вещества, ракетно гориво и пиротехнически смески за жълт пламък.

В леката промишленост намира приложение като съставна част на оцветители.
Натриевата селитра се употребява в различни хранителни продукти. Тя се добавя към меса и риба. Като добавка увеличава срока на годност на храните в херметична опаковка. Известен е като консервант с индекс Е 251. 

В неголеми дози натриев нитрат присъства в млякото. Концентрацията му в млечните продукти е неголяма, но причинява съществено изменение на цвета на продукта. 

В хранителната индустрия натриев нитрат се прилага единствено в умерени концентрации. Големите дозировки са токсични и нанасят непоправими вреди на организма. Провокират тежки болести и дори смърт.

Натриев нитрат във фармацията
Полза от натриев нитрат: в неголеми количества се изработва и от човешкия организъм. Главното качество на това вещество е, че се бори с патогени. Под формата на хранителна добавка Е 251 действа като антибактериално средство, препятства ръста на Clostridium botulinum, възбудителя на ботулизма.
Включва се в някои лекарства, главно съдоразширяващи препарати. Изследва се приложението му за лечение на сърдечни патологии и аневризма на мозъка.
Лекува успешно респираторни заболявания. Влияе положително на бронхите, като ги разширява. Ефективен е при запек. 
Това вещество е от малкото, което се приема при отравяне с цианкалий.

Химическа формула
NaNO3

Химични свойства. Разлагане
Натриев нитрат е безцветен, прозрачен, със стъклен блясък. Може да придобие жълт, сив или теракотен цвят при наличието на примеси. Разтваря се във вода. На вкус е горчиво-солен, остър. В естествена среда се среща във вид на наслоявания, по-рядко на сталактити. При повишена влажност на въздуха над 80% се уплътнява. Топи се при температура 308 °C. При 380 °C започва процес на разлагане, при който се отделя кислород. Има свойствата на силен окислител. 

Физични свойства. Цвят
Молекулната му маса е 85. Това са безцветни дължи кристали с плътност 2,257 г/см3. Разтваря се във вода, течен амоняк, етанол, метанол и др. Притежава висока хидроскопичност, което затруднява използването й в пиротехниката.

Получаване на натриев нитрат
Натриев нитрат се синтезира в изкуствени условия – в лаборатории. Отначало се добива калциев карбид, после той реагира с атмосферния азот в процеса на нагряване до висока температура. В резултат се получава калциев цианамид. Последният при въздействие на водни пари отделя амоняк. По-нататък от амоняк с лекота се получава натриев нитрат. 

Натриев нитрат се произвежда от "Химснаб-Химически продукти" ООД . Той се предлага на изгодна цена според количеството. Изпратете запитване!