Циркониев нитрид

ZrN – жълти крехки кристали: плътност 7,09g/cm3, точка на топене 2985°С. Проявява ниска химическа активност: лесно се хлорира. Получава се чрез нагряване във вакуум или без достъп на кислород на прахообразен метален Zr, ZrC, ZrJ4 или смес от ZrO2 с въглен (сажди) в азотна атмосфера при 1100-1200°С.