Цирконил

ZrO2+ – двувалентен радикал, характерен за оксисолите на четиривалентният цирконий. Влиза в състава например на цирконилнитрата ZrO(NO3)2.2H2O.