Циркониеви флуориди

ZrF2 и ZrF3 са твърди черни вещества, разлагащи се при нагряване (съответно до 1402°С и 1327°С) до ZrF4 и метален Zr. ZrF4 – безцветни тетрагонални кристали с плътност 4,43 g/cm3: точка на топене 912°С. Разтваря се във флуороводородна киселина и флуориди на алкални метали: по-слабо се разтваря във вода. Получава се при взаимодействието (при нагряване) на F или флуороводород и прахообразен метален Zr и CaF2. При концентриране на разтвор, получен при обработката на ZrO2.nH2O с флуороводородна киселина, се получава кристалохидратната форма ZrF4.3H2O или H2[ZrOF4].H2O (тетрафлуороксициркониева киселина).