Циркониев сулфат

Zr(SO4)2.4H2O или H2[ZrO(SO4)3].3H2O – безцветни ромбични кристали. При нагряване над 120°С се отделят 3 молекули кристализационна вода: при 400°С се разлага до ZrO2, H2O и SO3. Слабо разтворим в спирт,разтваря се във вода, подкиселена със H2SO4. При обработка с излишък от H2SO4 се получава трисулфатциркониева киселина H2[Zr(SO4)3].3H2O. Получава се при  взаимодействието на концентрирана H2SO4 c ZrO2 или ZrOCl2. Безводната сол Zr(SO4)2 – бели кристали – се получава при взаимодействието на ZrO2 и SO3 при 400°С.