Полиамид 6, Полиамид 6.6 от Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив
Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив - Доверете се на опита!

Полиамид 6, Полиамид 6.6 - ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ

Полиамид 6, Полиамид 6.6
Код на продукта: Полиамид
Наличност: В наличност

Хетероверижни полимери, съдържащи в макромолекулата си многократно повтаряща се амидна група – СО-NH-.

Получават се чрез полимеризация и поликондензация на лактами (вж. Поликапролактам, Найлон), чрез поликондензация на ω-аминокарбонови киселини (вж. Найлон) или чрез поликондензация на дикарбонови киселини с диамини (вж. Найлон). Молекулна маса обикновено до 25 000. Притежават високи точки на топене (обикновено над 200 °С), голяма механична якост и добра устойчивост на разтворители и химески реактиви.

Използват се като лакове, като пластмаси в машиностроенето и електротехниката и за изработване на галантерийни предмети с хубав външен вид, но най-вече за приготвяне на влакна. Полиамидните влакна се използуват като висококачествени заместители на естествената коприна, която превъзхождат по механична якост, но на която отстъпват по хигроскопичност.

Търговското наименование на всички полиамиди: найлон.