ПЕТРОЛЕВ ЕТЕР от Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив
Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив - Доверете се на опита!

ПЕТРОЛЕВ ЕТЕР - ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ

ПЕТРОЛЕВ ЕТЕР
Код на продукта: ПЕТРОЛЕВ ЕТЕР
Наличност: В наличност

(газолин, газов бензин) – течна безцветна смес от леки наситени въглеводороди с 5 и 6 въглеродни атома, плътност 0,633 – 0,685 g/cm3. Получава се от газовете, придружаващи нефта (чрез компресия, абсорбция и адсорбция) и леките нефтени фракции, а също и синтетически – от СО и Н2 (вж. Синтетични течни горива). Нефтеният петролев етер има начало на кисене под 40 °С и край на кипене под 70 °С.

Използва се като разтворител на мазнини; смоли, целулозни естери при екстракцията на етерични масла и пр. Синтетичният петролев етер се употребява като разтворител и суровина за производството на химически реактиви. За получаване на моторно гориво петролевият етер се смесва с 10-60% бензинов дестилат, на който подобрява пусковите свойства.