ПАРАФИН ТЕЧЕН ( фармакопеен ) от Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив
Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив - Доверете се на опита!

ПАРАФИН ТЕЧЕН ( фармакопеен ) - ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ

ПАРАФИН ТЕЧЕН ( фармакопеен )
Код на продукта: ПАРАФИН ТЕЧЕН ( фармакопеен )
Наличност: В наличност

Течен парафин (вазелиново масло) – безцветна прозрачна течна смес от въглеводороди, без миризма и вкус, плътност 0,875-0,880 g/cm3. Не се разтваря във вода и спирт; разтворимо в етер, бензин и други органични разтворители. Вискозитет по Енглер при 50 ⁰С 1,5-1,7⁰; точка на кипене около 300 ⁰С, а на замръзване- под-60 ⁰С.

Получава се при дестилация на нефтени остатъци с прегрята водна пара. Очиства се с H2SO4, разтвор на NaOH и се обезцветява с активен въглен, след което чрез охлаждане се отделят примесите от твърд парафин.

Вазелиновото масло (течен парафин) се използва в медицината, парфюмерията, в техниката за смазване на механизми с големи скорости и малко натоварване.