БЕЛИЛНА ПРЪСТ Tonsil FF от Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив
Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив - Доверете се на опита!

БЕЛИЛНА ПРЪСТ Tonsil FF - ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ

БЕЛИЛНА ПРЪСТ Tonsil FF
Код на продукта: Белилна пръст Tonsil FF
Наличност: В наличност

( белилна глина, фулардова пръст) – минерален адсорбент с кристален или аморфен строеж, плътност 0,53 g/cm3, насипно тегло 300 kg/m3, относителна повърхност от 10 до 200 m2/g.  Белилната пръст адсорбира смолисти, багрилни и други вещества от техните разтвори. Състои се от чист SiO2 (инфузорна пръст, диатомит, кизелгур) или представлява смес от SiO2, алумосиликати, Al2O3, вода и примеси от калциев, магнезиев и железен окис. Белилната пръст е естествено активна (флоридин и други) или изкуствено активна чрез обработване с минерални киселини и накаляване (тонзил, нобел и пр.).

Белилната пръст се използва като носител на катализатори, пълнител и стабилизатор в производството на каучук, хартия и тъкани, при очистване на нефтени продукти, растителни масла, вина, бира и други течни продукти.