АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРАТ от Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив
Химснаб-Химически продукти ООД, Пловдив - Доверете се на опита!

АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРАТ - ПРОМИШЛЕНИ ХИМИКАЛИ

АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРАТ
Код на продукта: АНТИФРИЗ КОНЦЕНТРАТ
Наличност: В наличност

Антифриз пропилен гликол
Пропиленгликола е безцветен базиран антифриз концентрат. Нискозамръзваща антифризна охлаждаща течност която предпазва от корозия и студеноτο време автомобилните двигатели. Антизамръзваща течност за всички видове охладителни, климатични, геотермални и соларни инсталации. Продуктът е безвреден е за човека и живите организми, неотровен , нетоксичен и безопасен. Не замърсява околната среда и не създава критична опасност за нея.  Лесно биоразградим е и не се биоакумулира. Не се очакват екологични проблеми, когато продуктът се обработва и използва според приетите правила.

ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗА РАБОТА

Пропиленгликолът се ползва за ефективен топлообмен във всички видове климатични, геотермални и соларни инсталации, в отоплителни и охладителни системи, изработените от мед или алуминий или техните сплави. Ползва се в максимално широк температурен диапазон, осигурявайки защита срещу разширение до - 45°C. Притежава отлични топлопреносни характеристики и смазва водните и циркулационни помпи по идеален начин. Не уврежда гумените и силиконови маркучи, съединения и уплътнители. В различните видове антифриз можем да срещнем различни добавки които предпазват от корозия, поддържат желаното ph, контролират пенообразуването и стабилизират системата.

След разреждане с дестилирана или дейонизирана вода, пропиленгликолът осигурява защита от замръзване на двигатели с водно охлаждане и водни системи. Използва се и в соларни и климатични инсталации, басейни, съоръжения за питейна вода и в хранителната индустрия. При зазимяване на водни системи по райони където през зимата температурите падат под -25°C се използва специален антифризен концентрат който осигурява защита до -75°C. 

НАЧИН НА РАБОТА

При употреба на пропиленгликол в качеството си на топлоносител в отоплителни или охладителни инсталации, се използват неговите водни разтвори с дестилирана или дейонизирана вода. Начинът на разреждане и съответните температурни нива до които продуктът осигурява защита са показани в долния табличен вид:

Пропиленгликол, литри                               30л.        40л.        50л.         60л.      70л.
Дестилирана вода, литри                             70л.        60л.        50л.         40л.      30л.
Начало на кристализация ºС                       – 17       – 25        – 37         – 47       – 70            

Разфасовките които предлагаме са – 10л. туба, варел 230кг. или контейнер 1000л.