Циркониев тетрахлорид

ZrCl4 – хигроскопични бели кристали. От  действието на водата се хидролизира с образуване на циркониев оксихлорид: ZrCl4+H2O↔ZrOCl2+2HCl. Получава се чрез хлориране на смес от минерала циркон ZrCl4 и въглища или чрез хлориране на циркониев карбид ZrC. Използва се за получаване на метален цирконий.